Byggnationsinformation

Under vintern och början på våren kommer det att pågå två projekt i huset.

Barbros minibitar är under försäljning och kommer därefter att renoveras. Detta kommer ske under höst/vinter.

Det kommer byggas två stycken balkonger på Duvgränd mot gatan. Arbetet beräknas pågå från februari och åtta veckor framåt.