Årsstämma och information

Årsstämman hölls 22/5-17 och en ny styrelse har valt, se mer under styrelse i toppmenyn.

Ett kodbyte kommer att ske på Duvgränd samt Vegagatan i oktober, se separat mail.

Vi hade en läcka i källaren på Duvgränd som nu är åtgärdad.