Avfallshantering och återvinning

sop
Hushållssopor
– Sortering av hushållssopor är möjlig och uppmuntras! Övriga hushållssopor läggs i de stora plastkärlen på gården. Använd samma nyckel som till port/tvättstuga.

Tänk på dina grannar och ställ aldrig soppåsar i trapphusen!

Grovsopor – Du är själv skyldig att forsla bort dina grovsopor, gamla möbler, giftigt avfall, gamla tv-apparater osv enligt nedan:

    • – ReTuren är en mobil ”insamlingsstation” som regelbundet kommer till våra kvarter och som tar emot det mesta i grovsopeväg. För schema se kommuninformationen som skickas ut till alla hushåll. Se även kommunens hemsida www.sundbyberg.se/avfall
    • – Kvarnkullens återvinningscentral är den närmaste återvinningscentralen från oss sett. Mer information och öppettider finns på kommunens hemsida (se ovan).

Lämna aldrig grovsopor stående i källare, soprum eller på gården! Detta är väldigt viktigt då en beställd hämtning är väldigt kostsam för föreningen.

Kompostering – På gården finns det behållare avsedda för matavfall. Kasta erhållna papperspåsar med matavfallet där. Kasta ej övrigt hushållsavfall här. Kontakta styrelsen om ni får slut på papperspåsar.

Tidningar – Tidningsåtervinningen finns också på gården.