Trivselregler

bilden
För att vi alla som bor i Brf Kanan 2 ska trivas tänk på följande:

 • Sopkärlen får endast användas enligt de skötselråd som finns på behållaren.
   • Soporna ska puttas bakåt i behållaren så det inte blir stopp.
   • Gamla krukväxter, snittblommor och liknande får endast kastas i den öppna trädgårdskomposten.
    !! Ställ inga sopor utanför sopkärlen 
 • Lämna inte dörrar till entré och källare och tvättstugefönster olåsta eller uppställda.
  !! Tänk på inbrottsrisken!
 • Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i.
 • Håll rent och snyggt på innergården.
 • Använda endast föreningens utrymmen för avsett ändamål.
 • Rökning i alla allmänna utrymmen är ej tillåten. Det är inte tillåtet att fimpa på marken.
 • Häng inte blomlådor på utsidan av balkongräcket.
 • Ställ ej barnvagnar, cyklar och andra föremål i entré eller på våningsplanen. Dessa är utrymningsvägar om brand uppstår och måste därför alltid hållas fria.
 • Förvara inte brandfarligt material i vinds-/källarförråd.
 • Belamra ej källargångar eller vind och allmänna utrymmen med möbler, lådor eller liknande. Kan ägaren inte identifieras kommer föremålen att kastas.
 • Förrådsdörren på Duvgränd ligger rakt under ett sovrum så stäng dörren försiktigt.
 • Tänk på att det är lyhört i fastigheterna. Ljudet från rör, kranar, toaletter, tvätt- och diskmaskiner samt hög volym på TV eller radio kan höras genom väggar, tak och golv.
  !! Tänk på ljudnivån efter klockan 22.00.
 • Vid fest informera dina grannar i god tid genom tex att sätta upp en lapp i
  trapphuset.

I länken nedan kan du hitta ytterligare information om föreningen.