bilden
För att vi alla som bor i Brf Kanan 2 ska trivas tänk på följande:

  • Använda föreningens utrymmen för endast avsett ändamål.
  • Lämna inte dörrar till entré och källare olåsta eller uppställda. Lämna inte heller öppna tvättstuge-, källarfönster eller dörrar obevakade, tänk på inbrottsrisken!
  • Förvara ej brandfarligt material i källarförråd.
  • Placering av blomlådor på utsidan av balkongräcket är ej tillåtet, rasrisk!
  • Ställ ej barnvagnar, cyklar och andra föremål i entré eller på våningsplanen. Entré och våningsplanen är utrymningsvägar om brand uppstår måste därför dessa alltid hållas fria.
  • Belamra ej källargångar eller andra allmänna utrymmen med möbler, lådor eller liknande. Kan ej ägaren identifieras kommer föremålen att kastas.
  • Rökning i alla allmänna utrymmen är ej tillåten. Det är inte tillåtet att fimpa på marken.
  • Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i.
  • Komposterna får endast användas enligt de skötselråd som finns på behållaren. Gamla krukväxter snittblommor och liknande får endast kastas i den öppna trädgårdskomposten (vid tvättstugefönstret).
  • Soporna ska puttas bakåt i behållaren så det inte blir stopp.

En vädjan till alla Tänk på att det är lyhört i fastigheterna. Ljudet från t.e.x rör, kranar, toaletter, tvätt- och diskmaskiner samt hög volym på TV eller radio kan höras genom väggar, tak och golv. För allas trevnad beakta ovanstående och tänk på ljudnivån efter klockan 22.00. Vid fest informera dina grannar i god tid genom tex att sätta upp en lapp i trapphuset.