Årsstämma

Den 25/5 genomfördes årsstämman för året. På stämman klubbades dom uppdaterade stadgarna igenom. Dessa finns upplagda på hemsidan under Bo hos oss. Årets årsredovisning är nu upplagd på hemsidan.

Byggnationsinformation

Under vintern och början på våren kommer det att pågå två projekt i huset.

Barbros minibitar är under försäljning och kommer därefter att renoveras. Detta kommer ske under höst/vinter.

Det kommer byggas två stycken balkonger på Duvgränd mot gatan. Arbetet beräknas pågå från februari och åtta veckor framåt.